Işık kutularını, sayaçları, termostatları ve diğer duvar elemanlarını gizlemek için